Випуск № 10, Том 3 / 2020

Випуск № 10, Том 3 / 2020

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Кінзбурська В.О. Дослідження сутності та значення взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення реформ

Download

Криховецький І.З. Система місцевогого самоврядування та судочинства Галичини в умовах конституційних перетворень імперії Габсбургів

Download

Лук’янова Г.Ю. Проблематика протидії корупції в стародавньому світі

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Луцька Г.В. Цивільно-правова політика держави на тимчасово окупованій території України: теоретичні підходи до визначення та вектори розвитку

Download

Резворович К.Р. Соціальні права у рішеннях Конституційного Суду України

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бойко А.В. Цілі та завдання формування і реалізації державної транспортної політики (адміністративно-правовий аспект)

Download

Куровська І.А., Мірошниченко О.П. Законодавче забезпечення реформ у сфері безпеки України

Download

Петров С.Є. Адміністративна послуга як критерій визначення компетенції Головного сервісного центру МВС України

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Березняк В.С. Організаційно-тактичні особливості допиту при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері нерухомості

Download

Яцик Т.П., Бодунова О.М. Роль засобів масової інформації у запобіганні злочинності в інформаційній сфері

Download

Войтович І.І. Політичні фактори корупційної злочинності у сфері воєнної безпеки

Download

Качмар В.Я. Становлення кримінально-правової охорони культурних цінностей в Україні

Download

Льошенко О.Ю. Доступ до правосуддя як складова права на справедливий суд: кримінальний процесуальний аспект

Download

Малюк В.В. Сфери пошукової діяльності кримінальних правопорушень, вчинюваних злочинними спільнотами

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Сидорова Е.О. Місце та роль військово-цивільних адміністрацій в механізмі адміністративно-правового забезпечення реалізації пріоритетних напрямів інтеграції населення та територій України, що постраждали внаслідок воєнної агресії РФ, в національний гуманітарний простір

Download