Редакційна колегія

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Воронін Я. Г., доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Клюєв О. М., доктор юридичних наук, професор, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Ненько С. С., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Чеботарьова Г. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Попович Є. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського, цивільного права і процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Предмєстніков О. Г., доктор юридичних наук, доцент, перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції в Херсонській області;
Ліпкан В. А., доктор юридичних наук, професор, докторант відділу правових проблем політології, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Ковбас І. В., доктор юридичних наук, доцент кафедри публічного права, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Рачинська І. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Риженко І. М., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука; 
Шані (Ехуд) Роффех, доктор філософії з права, професор, міжнародний експерт з інформаційного насилля, Єврейський університет Єрусалима. Єрусалим, Ізраїль.