Редакційна колегія

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Воронін Я. Г., доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Клюєв О. М., доктор юридичних наук, професор, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Ненько С. С., кандидат юридичних наук, доцент, ректор, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Чеботарьова Г. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Попович Є. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського, цивільного права і процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Предмєстніков О. Г., доктор юридичних наук, доцент, перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції в Херсонській області;
Ліпкан В. А., доктор юридичних наук, професор, докторант відділу правових проблем політології, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Ковбас І. В., доктор юридичних наук, доцент кафедри публічного права, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Паламарчук Г. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального та адміністративного права, Одеський національний морський університет;
Рачинська І. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Риженко І. М., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука; 
Рязанов М. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальної теорії права та держави, Національний університет «Одеська юридична академія»; 
Чувакова Г. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальної теорії права та держави, Національний університет «Одеська юридична академія»; 
Барчук В. О., доктор філософії в галузі права, член-кореспондент, Академія адміністративно-правових наук; 
Шані (Ехуд) Роффех, доктор філософії з права, професор, міжнародний експерт з інформаційного насилля, Єврейський університет Єрусалима. Єрусалим, Ізраїль.