Редакційна колегія

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Воронін Я. Г., доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Клюєв О. М., доктор юридичних наук, професор, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Ненько С. С., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Чеботарьова Г. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Попович Є. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського, цивільного права і процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Предмєстніков О. Г., доктор юридичних наук, доцент, перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції в Херсонській області;
Рачинська І. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Шані (Ехуд) Роффех, доктор філософії з права, професор, міжнародний експерт з інформаційного насилля, Єврейський університет Єрусалима. Єрусалим, Ізраїль.