Рубрики журналу

Рубрики журналу

Рубрики журналу:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 2. Конституційне право; муніципальне право
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 4. Господарське право і процес
 5. Трудове право; право соціального забезпечення
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 9. Кримінальний процес
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 11. Міжнародне право