Про видання

Про видання

У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін (Пн-Пт 8:00-17:00).

Рік заснування: 2014.

Тематична спрямованість: розвиток юридичної науки та інформування з правових питань.

Періодичність: 3 рази на рік.

Мова видання: українська, російська та англійська мови.

Засновник і видавець: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 21144-10944 Р від 31.12.2014 р.

Фахова реєстрація: внесено до категорії "Б" (спеціальність 081. Право) переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1)

ISSN: 2663-5623 (Print), 2663-5631 (Online)

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Головний редактор видання: Воронін Я. Г., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права».

До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн. Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.