Випуск № 11, Том 2 / 2020

Випуск № 11, Том 2 / 2020

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пижова М.О. Гідний життєвий рівень людини в аспекті трудового права

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бараненко Д.В., Дідківська Г.В. Особливості функціонування центральних органів виконавчої влади в умовах побудови інформаційного суспільства

Download

Булигіна О.Ю. Напрями, види та об’єкти внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України

Download

Князєв В.С. Щодо укладання договорів та питань вибору зберігачів товарів, переданих митними органами на відповідальне зберігання

Download

Кобрусєва Є.А. Теоретико-правова характеристика суб’єкта у сфері забезпечення права на мирні зібрання

Download

Коваленко Б.В. Проблеми принципів службового права

Download

Кожура Л.О. Законодавчо закріплені гарантії права на охорону здоров’я осіб з інвалідністю

Download

Куркова К.М. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення науково-технологічного розвитку

Download

Мазурик Р.В. Актуальні питання адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності регіональної прокуратури

Download

Мілієнко О.А. Визнання недійсним протиправного адміністративного акта адміністративним органом, що його видав

Download

Оксінь В.Ю. Модель публічного адміністрування місцевого розвитку Федеративної Республіки Німеччина: досвід для України

Download

Сусак М.С. Особливості процесуального розсуду адміністративного суду першої інстанції у справах щодо перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Download

Тимошенко М.О. Теоретико-правові питання використання європейського досвіду правового регулювання господарської діяльності закладів вищої освіти

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Комарницький О.Л. Соціальна зумовленість застосування судового штрафу як заходу юридичної відповідальності крізь призму компаративізму

Download

Кузьменко С.С. Міжнародний досвід запобігання насильницьким злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини

Download

Ладанівська Н.І. Європейські стандарти захисту прав потерпілих від кримінального правопорушення

Download

Прасов О.О. Окремі теоретичні та практичні проблеми реалізації права засуджених до позбавлення волі на безпечне для життя і здоров’я довкілля

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Закревська Т.О. Генезис становлення та розвитку інституту свідка в Україні

Download