Випуск № 12 / 2020

Випуск 12

Випуск № 12 / 2020    

Download

Титульна сторінка    

Download

Зміст    

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Камінська О.А., Федорченко О.В. Вилучення церковних цінностей у Херсонському повіті в 1920–1930-х рр.: історично-правовий аспект

Download

Размєтаєва Ю.С. Розумні очікування у сфері приватності у цифрову епоху

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Дмитрук А.В. Правові аспекти співвідношення свободи творчості, культури та суспільної моралі в законодавстві України

Download

Рим Т.Я. Приватні та публічно-правові засади участі держави в інвестиційних відносинах будівництва

Download

Церковна О.В. Захист прав, що забезпечують свободу й особисту недоторканність фізичної особи, за умов євроінтеграції

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Боровик А.В., Деревянко Н.З. Досвід окремих зарубіжних країн щодо адміністративно-правового забезпечення реалізації права на отримання професійної правничої допомоги

Download

Купрій А.А. Правовий статус меж морського пошуково-рятувального району України

Download

Ліпинський В.В. Право на справедливий суд і повна юрисдикція судів у справах про адміністративні правопорушення

Download

Плетньова Т.Р. Повноваження керівника державної служби в державному органі як суб’єкта управління персоналом на державній службі

Download

Чуб А.В. Становлення та розвиток концепції суб’єктивних публічних прав

Download

Яїцька Д.І. До питання політичної неупередженості державного службовця в Україні

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Висоцький П.Г. Динаміка самовільного залишення військової частини або місця служби в період 2013–2019 рр.

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Іщенко Т.В. Особливості початку досудового розслідування домашнього насильства

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бобріченко В.В. Норми-звичаї у сучасному міжнародному публічному праві

Download