Випуск № 12 / 2020

Випуск 12

Лисенко Н.А.Особливості проведення допиту під час розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності (організаційні аспекти)

Download

Випуск № 12 / 2020  

Download

Титульна сторінка  

Download

Зміст  

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Камінська О.А., Федорченко О.В. Вилучення церковних цінностей у Херсонському повіті в 1920–1930-х рр.: історично-правовий аспект

Download

Размєтаєва Ю.С. Розумні очікування у сфері приватності у цифрову епоху

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Дмитрук А.В. Правові аспекти співвідношення свободи творчості, культури та суспільної моралі в законодавстві України

Download

Рим Т.Я. Приватні та публічно-правові засади участі держави в інвестиційних відносинах будівництва

Download

Церковна О.В. Захист прав, що забезпечують свободу й особисту недоторканність фізичної особи, за умов євроінтеграції

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Боровик А.В., Деревянко Н.З. Досвід окремих зарубіжних країн щодо адміністративно-правового забезпечення реалізації права на отримання професійної правничої допомоги

Download

Купрій А.А. Правовий статус меж морського пошуково-рятувального району України

Download

Ліпинський В.В. Право на справедливий суд і повна юрисдикція судів у справах про адміністративні правопорушення

Download

Плетньова Т.Р. Повноваження керівника державної служби в державному органі як суб’єкта управління персоналом на державній службі

Download

Чуб А.В. Становлення та розвиток концепції суб’єктивних публічних прав

Download

Яїцька Д.І. До питання політичної неупередженості державного службовця в Україні

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Висоцький П.Г. Динаміка самовільного залишення військової частини або місця служби в період 2013–2019 рр.

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Іщенко Т.В. Особливості початку досудового розслідування домашнього насильства

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бобріченко В.В. Норми-звичаї у сучасному міжнародному публічному праві

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Касьян В.В. Державна служба в митних органах та її місце в адміністративному праві

Download

Єпринцев П.С. Щодо поняття та сутності запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами

Download

Тимчишин А.М. Використання спеціальних знань під час слідчих (розшукових) дій за участі підозрюваного

Download

Матвійчук В.О. Слідчі (розшукові) дії під час проведення дізнання у кримінальних провадженнях по кримінальним проступкам

Download

Лисенко Н.А. Особливості проведення допиту під час розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності (організаційні аспекти)

Download