Випуск 13, Том 3

Випуск № 12, Том 3 / 2020

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Жиравецький Т.М. Становлення та трансформація земельних правовідносин у системі політико-правових учень (на прикладі XVIII – першої половини ХХ століття)

Download

Мирний Д.В. Еволюція системи публічного управління та її реформування в умовах становлення українського державотворення (XVIII – перша половина XІX століття)

Download

Шевченко Д.А. Правові засади укладення та розірвання шлюбу в Україні за нормативно-правовими актами XVIII-XX століття

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Агеєнко Т.М. Особливості правового регулювання доступу до книжкової інформації: обмеження та інновації

Download

Бондарчук Р.А. Правове регулювання процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, його вади та шляхи удосконалення

Download

Буга Г.С. Поняття та елементи фінансової безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні

Download

Гусейнов К.А. Дослідження права на службу в органах місцевого самоврядування: конституційно-правовий вимір

Download

Єрмак О.О. Градація державних службовців правоохоронних органів

Download

Малетич М.М. Розвиток ознак уніфікованого адміністративного процесу в Європі

Download

Марцинкевич В.А. Щодо поняття доходу з позиції податково-правового регулювання

Download

Медяник В.А. Шляхи удосконалення адміністративно-правових засад сучасної державної соціальної політики

Download

Онуфрієв В.М. Реалізація суб’єктивного публічного права бути присяжним: адміністративно-правовий аспект

Download

Побережна Н.П. Мета забезпечення позову в сфері публічно-правових відносин

Download

Погорілецька А.В. Засоби забезпечення права громадян на офіційну інформацію в умовах цифрової трансформації

Download

Хомініч С.В. До питання про визначення адміністративно-правового статусу служби судової охорони

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Кудрявцев Є.В. Сучасні проблеми забезпечення справедливого судочинcтва у кримінальних провадженнях з урахуванням досвіду США та міжнародних стандартів правосуддя

Download

Тарасевич Ю.В. Інформаційна безпека в контексті протидії злочинності

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Мірковець О.М. Відомості про особу злочинця в структурі криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених організованою групою

Download

Рубель А.М. Поняття криміналістичної характеристики створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ковальчук І.С. Особливості правового статусу прокурора

Download