Випуск 13, Том 2

Випуск 13, Том 2

Випуск № 13, Том 2 / 2021

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Шевченко Д.А. До питання нормативно-правових аспектів укладення шлюбу на українських землях у складі Російської імперії за церковним правом

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Назарко А.Т. Конституційно-правове забезпечення розвитку форм електронної демократії на місцевому рівні публічної влади в Україні

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Колода Г.Є. Типи злиттів та поглинань, їх переваги

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Агеєнко Т.М. Розповсюдження та зберігання книжкової інформації: інформаційно-правовий аспект

Download

Єрмак О.О. Право державних службовців правоохоронних органів на відпустки як елемент адміністративно-правового статусу

Download

Капинос О.В. Адміністративне судочинство як форма забезпечення функціонування сучасної держави

Download

Литвиненко Ж.М. Правове регулювання позабюджетної діяльності закладів вищої освіти

Download

Малетич М.М. Адміністративний процес в Україні в контексті адміністративно-правової реформи

Download

Медяник В.А. Державна соціальна політика як адміністративно-правова категорія

Download

Пилипів В.І. Право на службу в органах місцевого самоврядування: основи регламентації

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Логвинський Г.В. Суб’єкт посягання на захисника чи представника особи

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Мірковець О.М. Особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях про розбій

Download

Рубель А.М. Типові способи створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Кондрич В.В. Стан наукової розробленості проблем запровадження антикорупційного суду в Україні

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Хостюк І.В. Міжнародно-правова позиція України щодо інституту постійного членства у Раді безпеки ООН

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Ліжевський А.Л. Публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення: інституційно-змістовна характеристика

Download

Смолка О.В. Особливості призначення на посади керівників апаратів (секретаріатів) окремих державних органів

Download

Легкошерст Ю.С. Основні проблеми, які виникають при звільненні поліцейських з поліції

Download

Білінський Д.О. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Download

Бенца К.К. Міжнародні стандарти профілактики адміністративних правопорушень у дорожньо-транспортній сфері

Download

Маслова Я.І. Теоретико-правова характеристика адміністрування реєстрів національного агентства з питань запобігання корупції

Download