Випуск № 13 / 2021

Випуск 13

Випуск № 13 / 2021

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

Привітання до 30-річчя від дня заснування Міжнародного університету бізнесу і права

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Басараб О.Т., Матвєєв О.В. Компаративний аналіз Закону України «Про Державну прикордонну службу України» та Закону Польщі «О Стражи Гранічней»

Download

Білозьоров Є.В. Теоретичні засади використання методологічних підходів у сучасних юридичних дослідженнях: проблемні аспекти

Download

Запара С.І. Проблеми якості юридичної освіти в контексті формування практичних компетентностей у майбутніх юристів

Download

Козинець О.Г., Макогін Н.О. Критика суспільно-політичних та соціальних порядків, феодального права і судочинства в працях Григорія Сковороди

Download

Пилипишин П.Б. Людина-ноумен як автономний індивід у філософії права І. Канта

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Нікітенко Л.О., Гордейчук А.В. Пряма демократія в умовах розвитку інформаційних технологій в Україні

Download

Поворознік А.В. Юридичні технології здійснення правозахисної діяльності в Україні

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Антонюк У.В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: окремі аспекти

Download

Колеснікова М.В., Корощенко К.Р. Захист прав інтелектуальної власності в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект

Download

Таш’ян Р.І. До питання про розмежування недійсних та умовних правочинів

Download

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кострюков С.В. Історико-правові засади становлення сучасної сонячної енергетики

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бабюк А.М. Модернізація законодавства України з питань митної справи

Download

Пчелін В.Б. Правові засади провадження у справах про адміністративні правопорушення, що підвідомчі органам Національної поліції України

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Висоцька Н.В. Проблеми визначення поняття домашнього насильства як об’єкта кримінально-правової охорони

Download

Драган О.В. Проблемні аспекти протидії військовим кримінальним правопорушенням в Україні

Download

Лугіна Н.А., Жук Ю.О. Організаційно-правові засоби боротьби з контрабандою

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Денисовський М.Д., Томчук І.О., Петруник Л.В. Розбіжності правового регулювання участі захисника в кримінальному провадженні

Download

Стоянов М.М., Торбас О.О. «Нові» критерії допустимості доказів у кримінальному процесі

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Пилипенко В.П. До питання щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за скоєння злочину агресії та інших міжнародних злочинів

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Купіна Л.Ф. Концептуальні засади забезпечення ефективності норм трудового права України

Download

Маслова О.В. Гарантії незалежності прокурора як складова його адміністративно-правового статусу

Download

Капітаненко Н.П. Громадський контроль у сфері реалізації права інтелектуальної власності

Download

Смичок Є.М. Оціночні поняття як причина формування судових доктрин у податковому праві

Download

Драгнєвіч О.В. Сучасна концепція суддівського імунітету в Україні

Download

Геревич М.О. Правовий аспект діяльності політичних партій першої половини ХХ століття у працях А. Волошина

Download

Сірко Р.Б. Щодо окремих питань визначення видів договорів перевезення залізничним транспортом

Download

Бортник Н.П., Довгань Ю.А. Захист прав споживачів у сфері електронної комерції

Download

Мороз Н.С., Сидор Н.Т. Видалення із залу судового засідання як захід процесуального примусу в адміністративному судочинстві

Download

Лис О.Г. Інклюзія як державна стратегія освітнього процесу на рівні дошкільної освіти

Download

Канцер Г.О. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення впровадження електронного урядування в Україні

Download

Тимчишин А.М. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням комп’ютерних технологій

Download