Випуск 13

Випуск № 13 / 2021

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

Привітання до 30-річчя від дня заснування Міжнародного університету бізнесу і права

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Басараб О.Т., Матвєєв О.В. Компаративний аналіз Закону України «Про Державну прикордонну службу України» та Закону Польщі «О Стражи Гранічней»

Download

Білозьоров Є.В. Теоретичні засади використання методологічних підходів у сучасних юридичних дослідженнях: проблемні аспекти

Download

Запара С.І. Проблеми якості юридичної освіти в контексті формування практичних компетентностей у майбутніх юристів

Download

Козинець О.Г., Макогін Н.О. Критика суспільно-політичних та соціальних порядків, феодального права і судочинства в працях Григорія Сковороди

Download

Пилипишин П.Б. Людина-ноумен як автономний індивід у філософії права І. Канта

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Нікітенко Л.О., Гордейчук А.В. Пряма демократія в умовах розвитку інформаційних технологій в Україні

Download

Поворознік А.В. Юридичні технології здійснення правозахисної діяльності в Україні

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Антонюк У.В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: окремі аспекти

Download

Колеснікова М.В., Корощенко К.Р. Захист прав інтелектуальної власності в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект

Download

Таш’ян Р.І. До питання про розмежування недійсних та умовних правочинів

Download

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кострюков С.В. Історико-правові засади становлення сучасної сонячної енергетики

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бабюк А.М. Модернізація законодавства України з питань митної справи

Download

Пчелін В.Б. Правові засади провадження у справах про адміністративні правопорушення, що підвідомчі органам Національної поліції України

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Висоцька Н.В. Проблеми визначення поняття домашнього насильства як об’єкта кримінально-правової охорони

Download

Драган О.В. Проблемні аспекти протидії військовим кримінальним правопорушенням в Україні

Download

Лугіна Н.А., Жук Ю.О. Організаційно-правові засоби боротьби з контрабандою

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Денисовський М.Д., Томчук І.О., Петруник Л.В. Розбіжності правового регулювання участі захисника в кримінальному провадженні

Download

Стоянов М.М., Торбас О.О. «Нові» критерії допустимості доказів у кримінальному процесі

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Пилипенко В.П. До питання щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за скоєння злочину агресії та інших міжнародних злочинів

Download