Випуск № 15 / 2021

Випуск 15

Випуск № 15 / 2021

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завальнюк І.В. Значення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у реалізації конституційного права

Download

Нікітенко Л.О., Гуцалюк В.Б. Демократія участі: зарубіжний та вітчизняний досвід

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бровченко Т.І. Установчий документ юридичної особи, який може міститися в заповіті

Download

Каламайко А.Ю. Розкриття електронних доказів за законодавством США

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Булачек В.Р. Зміст припису за невиконання законних вимог посадових осіб Національної поліції

Download

Моргунов О.А. Основні засади публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту

Download

Ненько С.С. Підприємницька діяльність як предмет адміністративно-правового регулювання

Download

Пархоменко П.І. Організаційно-правові засади запровадження моделі «Барнахус»

Download

Тихомиров О.О. Інформаційні права людини та право на інформацію: співвідношення понять

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Лека Ю.В. Мотив кримінального правопорушення як обставина, що пом’якшує чи обтяжує покарання

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Торбас О.О. Проблематика встановлення моменту ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Чорний Д.М. Організаційне забезпечення діяльності прокурора у досудовому кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Ярова Р.В. Реалізація права на доступ до публічної інформації

Download

Шепотько М.А. Генезис кримінально-правової заборони провокації підкупу у вітчизняному законодавстві

Download

Зубрицький М.І. Генеза розвитку правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців

Download

Сисоєнко І.В. Репродуктивний туризм: етико-правові проблеми

Download

Юлдашев С.О., Демченко С.Ф. Етапи у реформуванні судової системи України

Download

Лещенко О.В. Щодо правового регулювання прав людини у Великій Британії

Download

Косюта М.В., Кісліцина І.О. Прокуратура у системі кримінальної юстиції: проблеми та перспективи

Download