Випуск № 15 / 2021

Випуск 15

Випуск № 15 / 2021  

Download

Титульна сторінка  

Download

Зміст  

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завальнюк І.В. Значення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у реалізації конституційного права

Download

Нікітенко Л.О., Гуцалюк В.Б. Демократія участі: зарубіжний та вітчизняний досвід

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бровченко Т.І. Установчий документ юридичної особи, який може міститися в заповіті

Download

Каламайко А.Ю. Розкриття електронних доказів за законодавством США

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Булачек В.Р. Зміст припису за невиконання законних вимог посадових осіб Національної поліції

Download

Моргунов О.А. Основні засади публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту

Download

Ненько С.С. Підприємницька діяльність як предмет адміністративно-правового регулювання

Download

Пархоменко П.І. Організаційно-правові засади запровадження моделі «Барнахус»

Download

Тихомиров О.О. Інформаційні права людини та право на інформацію: співвідношення понять

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Лека Ю.В. Мотив кримінального правопорушення як обставина, що пом’якшує чи обтяжує покарання

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Торбас О.О. Проблематика встановлення моменту ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Чорний Д.М. Організаційне забезпечення діяльності прокурора у досудовому кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Ярова Р.В. Реалізація права на доступ до публічної інформації

Download

Шепотько М.А. Генезис кримінально-правової заборони провокації підкупу у вітчизняному законодавстві

Download

Зубрицький М.І. Генеза розвитку правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців

Download

Сисоєнко І.В. Репродуктивний туризм: етико-правові проблеми

Download

Юлдашев С.О., Демченко С.Ф. Етапи у реформуванні судової системи України

Download

Лещенко О.В. Щодо правового регулювання прав людини у Великій Британії

Download

Косюта М.В., Кісліцина І.О. Прокуратура у системі кримінальної юстиції: проблеми та перспективи

Download

Маслова Я.І. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування: інституційний аспект

Download

Чиж Б.І. Державна політика щодо публічного адміністрування професійної освіти в Україні

Download

Білецька Л.М. Нормативно-правові вимоги до суб’єктів страхового підприємництва

Download

Єпринцев П.С. Взаємодія підрозділів Національної поліції щодо запобігання розбоям вчинених організованими злочинними групами

Download

Вовк П.В. Ідеологічні засади адміністративного судочинства як базовий рівень становлення його процесуальної форми

Download

Гданов І.Р. Суб’єкти забезпечення національної безпеки в Україні

Download

Самсін Р.І. Генезис визначення віртуальних активів у правовому полі України: від грошового сурогату до цифрового вираження вартості

Download

Куліуш В.М. Організаційно-тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинної діяльності економічної спрямованості, вчиненої із використанням кіберпростору

Download

Розумяк Р.В. До питання про визначення адміністративно-правової природи права поліцейських на відпочинок

Download

Павзюк А.А. Шляхи розвитку основ безпосередньої демократії в Україні в контексті е-технологій

Download

Чемерис Л.М. До проблеми адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб податкових органів

Download

Репчонок А.Ю. Сучасний стан і перспективи наукових досліджень проблем доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки

Download

Олешко О.Л. Фінансове правопорушення, передбачене ст. 121 податкового кодексу України: проблеми характеристики та відповідальності

Download

Рудик М.М. Стратегія забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: кримінологічний підхід

Download