Випуск № 16 / 2022

Випуск № 16 / 2022

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Сиротенко В.М., Уткіна М.С. Особливості функціонування наукових парків як одного із суб’єктів правовідносин інтелектуальної власності

Download

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Черкез Д.Л. Юридична аргументація судового рішення у господарському судочинстві: історичний аспект

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мидель А.М. Підходи до розуміння способів захисту трудових прав в контексті окремих концепцій субʼєктивного права

Download

Михайлик А.С. Гарантії захисту персональних даних працівників в Україні: законодавче забезпечення

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ненько С.С. Актуальні питання адміністративно-правового забезпечення підприємницької діяльності

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Законодавчі новели щодо диференціації кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр та незаконне видобування корисних копалин

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Крайній П.І. Методологія у дослідженні громадських рад та їх адміністративно-правового статусу в Україні

Download

Клименко О.В. Предмет злочинного посягання у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків

Download

Пелех З.Б. Періодизація становлення і розвитку права на свободу та особисту недоторканність: обґрунтування наукового підходу

Download

Бігняк О.В., Галупова Л.І. Вплив пандемії COVID-19 на міжнародні пpиватно-пpавові відносини

Download

Нуруллаєв І.С. Правове закріплення поняття «конфіскація», його змісту та видів в міжнародних договорах та законодавстві України

Download

Кельман М.С., Ткачук В.Є. Про деякі питання історії розвитку парламентаризму в Україні

Download