Випуск № 16 / 2022

Випуск № 16 / 2022  

Download

Титульна сторінка  

Download

Зміст  

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Сиротенко В.М., Уткіна М.С. Особливості функціонування наукових парків як одного із суб’єктів правовідносин інтелектуальної власності

Download

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Черкез Д.Л. Юридична аргументація судового рішення у господарському судочинстві: історичний аспект

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мидель А.М. Підходи до розуміння способів захисту трудових прав в контексті окремих концепцій субʼєктивного права

Download

Михайлик А.С. Гарантії захисту персональних даних працівників в Україні: законодавче забезпечення

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ненько С.С. Актуальні питання адміністративно-правового забезпечення підприємницької діяльності

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Законодавчі новели щодо диференціації кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр та незаконне видобування корисних копалин

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Крайній П.І. Методологія у дослідженні громадських рад та їх адміністративно-правового статусу в Україні

Download

Клименко О.В. Предмет злочинного посягання у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків

Download

Пелех З.Б. Періодизація становлення і розвитку права на свободу та особисту недоторканність: обґрунтування наукового підходу

Download

Бігняк О.В., Галупова Л.І. Вплив пандемії COVID-19 на міжнародні пpиватно-пpавові відносини

Download

Нуруллаєв І.С. Правове закріплення поняття «конфіскація», його змісту та видів в міжнародних договорах та законодавстві України

Download

Кельман М.С., Ткачук В.Є. Про деякі питання історії розвитку парламентаризму в Україні

Download

Маслова Я.І. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю: теоретико-правовий аналіз

Download

Куценко М.О. Шляхи удосконалення законодавства про працю

Download

Куценко Т.Р. Обов’язки судді як спеціального суб’єкта трудового права

Download

Чорний Д.М. Організація прокурорської діяльності на етапі закінчення досудового розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Download

Дишкантюк Ю.І. Транспортні послуги як різновид сервісних послуг у сфері господарювання

Download

Омельченко А.В. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері водного господарства

Download

Вовк П.В. Правове регулювання режиму електронного провадження в адміністративному судочинстві

Download

Пелішенко О.Р. До питання адміністративних процедур у сфері фахової передвищої освіти

Download

Назимко Є.С., Гожій В.Д., Тіточка Т.І. Правове забезпечення протидії екстремізму

Download

Єпринцев П.С. Запобігання організованій злочинності як засіб забезпечення національної безпеки держави

Download

Козлова Ю.С. Міжнародно-правові засади діяльності Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу

Download

Заяц В.Ю. Форми реалізації представницької функції прокурора в адміністративному судочинстві в справах про корупційні правопорушення

Download

Скорейко В.В. Когнітивна оцінка доказів судом присяжних (на прикладі впливу недопустимих доказів на формування внутрішнього переконання присяжних)

Download

Левицький О.О. Поняття та ознаки карантинного режиму серед адміністративно-правових режимів в Україні

Download