Випуск № 17 / 2022    

Download

Титульна сторінка    

Download

Зміст    

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кубатко К.В. Адміністративно-правові засади формування та функціонування суддівського корпусу в Україні

Download

Кулик Я.І. Проблеми трансформації адміністративно-правового статусу Міністерства молоді та спорту України та шляхи їх вирішення

Download

Кушнір І.П. Джерела інформаційного забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України

Download

Лемеха Р.І. Правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я за законодавством України

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ждан М.Д. Інформатизація кримінологічної політики в Україні

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Макода В.Є. Порядок розгляду заяв про відвід слідчому (судді) у кримінальному провадженні. Теоретичні та практичні аспекти на аналізі судової практики

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бурхан-Крутоус Л.А. Проблеми вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Буднікова В.В. Правове регулювання відпусток у воєнний час

Download

Москаленко В.П. До питання про правове регулювання надомної та дистанційної роботи

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Тітова О.С., Тітова В.М. Державна політика у сфері освіти

Download

Мазуренко О.В. Досвід запобігання незаконному збуту наркотиків у причорноморському регіоні України у роботах українських вчених: питання теорії, методики та практики

Download