Випуск № 17 / 2022

Випуск № 17 / 2022

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кубатко К.В. Адміністративно-правові засади формування та функціонування суддівського корпусу в Україні

Download

Кулик Я.І. Проблеми трансформації адміністративно-правового статусу Міністерства молоді та спорту України та шляхи їх вирішення

Download

Кушнір І.П. Джерела інформаційного забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України

Download

Лемеха Р.І. Правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я за законодавством України

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ждан М.Д. Інформатизація кримінологічної політики в Україні

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Макода В.Є. Порядок розгляду заяв про відвід слідчому (судді) у кримінальному провадженні. Теоретичні та практичні аспекти на аналізі судової практики

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бурхан-Крутоус Л.А. Проблеми вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Буднікова В.В. Правове регулювання відпусток у воєнний час

Download

Москаленко В.П. До питання про правове регулювання надомної та дистанційної роботи

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Тітова О.С., Тітова В.М. Державна політика у сфері освіти

Download

Мазуренко О.В. Досвід запобігання незаконному збуту наркотиків у причорноморському регіоні України у роботах українських вчених: питання теорії, методики та практики

Download

Макаров М.А. Історичні етапи становлення кримінального процесуального законодавства щодо судового контролю

Download

Волобуєва О.О. Теоретичні основи криміналістичної класифікації домашнього насильства

Download

Громовенко К.В. Особливості захисту прав людини в умовах збройних конфліктів

Download

Анцупова Т.О., Трояновський О.В. Застосування судами України практики європейського суду з прав людини у сфері захисту права власності

Download

Вітвіцький А.С. Тактика проведення допиту учасників транснаціональної організованої злочинної групи

Download

Латковська Т.А. Сутнісно-змістовна характеристика дисциплінарної відповідальності як виду юридичної відповідальності

Download

Широка К.Ю. Процесуальні гарантії забезпечення прав та обов’язків заставодавця при вирішенні слідчим суддею питання про повернення, скасування, зміну запобіжного заходу у вигляді застави чи звернення застави в дохід держави

Download

Коломоєць О.К. Державна служба фінансового моніторингу України: етапи проходження служби та їх характеристика через призму нормативного обґрунтування

Download

Гринько Д.Ю. Кримінально-правова характеристика катування та незаконного позбавлення волі або викрадення людини, які вчинялися на окупованих територіях України

Download

Биков О.М. Громадський контроль як спосіб контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування своїх функцій

Download

Ватаманюк Р.В. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

Download

Омельчук О.М. Новітні методологічні теорії філософії права: норми для вирішення Є. Ерліха та юриспруденція оцінок К. Ларенца

Download

Шестакова Ю.Д. Об’єктна характеристика корпоративних прав з інвестиційною складовою

Download