Випуск № 18 / 2022

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Випуск № 18 / 2022    

Download

Титульна сторінка    

Download

Зміст    

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завальнюк І.В. Презумпція невинуватості в конституційному праві на справедливий суд

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Акулов Ю.В. Обмеження майнових авторських прав на твори за законодавством окремих зарубіжних країн

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лагодієнко Д.О. Поняття та зміст принципів правового регулювання кар'єрного росту поліцейських

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Іванюк Б.А. До характеристики порядку застосування заохочень до працівників поліції

Download

Кальна А.В. Загальна характеристика адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчого процесу

Download

Комзюк М.А. Види поліцейських заходів примусу, що застосовуються національною поліцією України

Download

Кріцак І.Л. Міжнародні стандарти досудового врегулювання адміністративно-правових спорів та особливості їх вирішення в зарубіжних країнах

Download

Лучанінов І.В. Адміністративно-правовий механізм євроінтеграції: сучасний стан та напрями удосконалення

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Уварова М.В. Міждержавне усиновлення: поняття та особливості правового врегулювання за законодавством України

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Виходець Ю.О., Тетерятник Г.К. Окремі питання використання OSINT при розслідуванні злочинів в умовах військової агресії рф

Download

Легеза Ю.О. Розсуд судді адміністративного суду: поняття та класифікація

Download

Рядінська В.О., Канцер А.О. Транспарентність як основний принцип функціонування інституту електронного урядування

Download

Ратушний С.М., Намясенко О.К. Окремі процесуальні питання вирішення міжнародних комерційних спорів в сучасних умовах

Download

Vladyshevska V.V., Hryb A.M. About the Ukrainian diplomacy in the conditions of russia’s full-scale aggression against Ukraine

Download

Мороз В.П. Адміністративно- правові аспекти надання адміністративних послуг уповноваженими органами у сфері міграції

Download

Кобрусєва Є.А. Дозвільна система як один із засобів забезпечення суспільної безпеки та громадського порядку

Download

Загороднюк С.О., Подобний О.О., Слатвінська В.М. «Політика у сфері боротьби зі злочинністю» та «кримінально-правова політика»: підходи до визначення поняття

Download

Логвиненко Б.О. «Lean government» як новітня модель публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури: перспективи для України

Download

Руденко Л.Д. Окремі аспекти правового забезпечення транспарентності у сфері публічного управління

Download

Манько Д.Г. Міжгалузеві аспекти правового регулювання прикордонної діяльності

Download

Арабаджи Н.Б. Інституціоналізація правового порядку на державному кордоні

Download

Легеза Ю.О., Пушкіна О.В. Міжнародні стандарти правового регулювання реалізації та захисту права на охорону здоров’я

Download

Новицька Н.Б., Новицький А.М., Приймаченко Д.В. Формування інформаційних компетентностей як стратегічний напрямок підготовки юристів у закладах передвищої фахової освіти

Download

Малюга Л.Ю., Юрескул І.В. Проблеми реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні

Download

Назимко Є.С., Малаховська І.Б., Пономарьова Т.І. Нормативно-правове регулювання захисту персональних даних в електронних комунікаційних мережах

Download

Вахонєва Т.М. Сутність та поняття прав та свобод людини і громадянина

Download

Міняйло Д.Г Визначення правового статусу пасажирів з інвалідністю як етап формування механізму забезпечення та захисту їх прав за договором перевезення пасажира

Download

Бабенко А.М., Палій М.В. Розмежування посягань на власність від суміжних військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану

Download

Сало О.М., Тильчик В.В. Особливості нормативно-правового регулювання повноважень керівники органу досудового розслідування в окремих країнах Європи

Download

Абламський С.Є., Конюшенко Я.Ю. Деякі особливості доказування у кримінальних провадження щодо економічних кримінальних правопорушень

Download

Устінова-Бойченко Г.М. Історичні передумови правового регулювання пільгового забезпечення неповнолітніх працівників

Download

Гордєєв В.В. Доказування юридичних фактів у конституційному судочинстві

Download

Рєва А.О. Морально-психологічні ознаки особистості дезертира в умовах воєнного стану в Україні

Download

Ємельянов Р.О. Представництво інтересів потерпілого (фізичної особи) в стадії досудового розслідування

Download

Бондар П.В. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення умов договору перевезення з використанням транспортних агрегаторів

Download