Випуск № 2 / 2016

Випуск № 2 / 2016    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Камінська О.А.

Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого

Завантажити

Стрєльникова І.Ю.

Встановлення міждержавних зв’язків УСРР у 1921–1922 рр.

Завантажити

Шульгін В.В.

Стан та особливості реалізації військового законодавства Української Держави за гетьмана П. Скоропадського

Завантажити

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Барабаш Ю.Г., Барабаш Г.О.

Окремі питання гарантування виборчих прав громадян

Завантажити

Клочко А.М., Олійник К.М.

Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України

Завантажити

Козлова К.О., Шульгін В.В.

Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ

Завантажити

Решетнік А.Р., Логвиненко М.І.

Аналіз деяких розбіжностей між нормами національного законодавства на прикладі Закону України «Про засади державної мовної політики»

Завантажити

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Борисова А.М., Логвиненко М.І.

Принципи цивільного процесу як єдина цілісна система

Завантажити

Бериславська О.М.

Консульська служба України: проблеми захисту українських громадян за кордоном

Завантажити

Самойлов М.О.

Проблематика спадкування земельних ділянок в Україні іноземними громадянами

Завантажити

Мовчан А.О.

Міжнародно-правове забезпечення прав людини у відносинах із добору кадрів

Завантажити

Логвиненко М.І.

Вплив норм міжнародного трудового права на формування українського законодавства про працю

Завантажити

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Клюєв О.М.

До питання контролю за виконанням спільних управлінських рішень суб’єктами правоохоронної діяльності

Завантажити

Нікітенко О.І.

Зарубіжний досвід забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами та можливості його застосування в Україні

Завантажити

Гущин О.О.

Застосування процедурних норм у міжнародних миротворчих операціях (актуальні питання на рівні національного законодавства)

Завантажити

Коропатнік І.М.

До питання миротворчого потенціалу України

Завантажити

Хом’яков Д.О.

Діяльність суб’єктів здійснення передач товарів в умовах експортного контролю

Завантажити

Єщук О.М.

Класифікація законодавства у сфері адміністративно-правової охорони

Завантажити

Філіппова В.Д.

Освітнє право як галузь законодавства України

Завантажити

Шарго Н.Л.

Забезпечення окремих прав людини в діяльності міліції

Завантажити

Савченко А.В., Віхляєв М.Ю.

Девоєнізація СБУ: реформаційний крок на шляху до євроінтеграції

Завантажити

Бериславська О.М., Мінаєва В.В.

Європейський досвід етизації державної служби та її актуальність для України

Завантажити

Зайцев М.М.

Етапи розвитку суспільних відносин у сфері інформаційної безпеки

Завантажити

Свистельник М.О., Баранова А.В.

Інформація про наркотичні засоби в мережі Інтернет як чинник правопорушень неповнолітніх

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Реуцький А.В.

Організація міжнародного співробітництва правоохоронних органів при розслідуванні злочинів у фінансово-кредитній системі

Завантажити

Трофімов С.А.

Зарубіжний досвід визнання організації терористичною та притягнення її до відповідальності

Завантажити

Лобко К.А., Баранова А.В.

Мотиваційна основа корупційних діянь

Завантажити