Випуск № 20 / 2023

Випуск № 20 / 2023  

Download

Титульна сторінка  

Download

Зміст  

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Терлюк І. Я., Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Ad fontes українського парламентаризму: парламентські практики шляхетських станово-представницьких органів влади в Україні XIV–XVІІ ст.

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Кувіла О. І. Статистика та практика звернення осіб з інвалідністю до суду

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Савченко В. О. Прояв дискримінації в таргетованій рекламі: приклад з Facebook

Download

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Григор’єва Х. А. Земельно-правові, екологічні та кадастрові питання розміщення сонячних електростанцій: науково-практичний погляд

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Зайкіна Г. М. Нормативно-правовий масив забезпечення управління залізничним транспортом загального користування в Україні

Download

Зименко О. В. Пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання статусу старости як посадової особи місцевого самоврядування

Download

Константинов Д. В. Принципи діяльності суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері фізичної культури і спорту

Download

Тихомиров О. О. Ідея інформаційної гігієни в контексті інформаційної безпеки і захисту інформаційних прав людини

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Колодін Д. О. Відповідальність за кримінальні правопорушення проти виборчої системи: історичний аспект

Download

Левицька Ю. А. До проблеми неукомплектованості штату медичного персоналу в установах виконання покарань

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Філатов В. В. Досвід реалізації окремих напрямків перехідного правосуддя в Україні

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Заверуха О. Б. Застосування медіації при вирішенні податкових спорів: досвід країн центральної та північної Європи

Download

Зайцев С. Ю. Соціально-правовий захист працівників поліції в Польщі та Грузії

Download

Столяр О. П. Етапи розгляду колективного трудового спору примирною комісією

Download

Бойко В. П. Удосконалення адміністративно-правових засад правосуддя в Україні

Download

Канєнберг-Сандул О. К., Форманюк В. В. Особливості практики захисту прав людини в умовах військової агресії системою міжнародного правосуддя

Download

Щербина Б. С. Здійснення корпоративних прав

Download

Мар’янова С. С. Зміна вироку або ухвали судом апеляційної інстанції: окремі питання

Download

Кузьмін Е. Е. Міжнародне кримінальне право: Quo vadis?

Download

Кобко Є. В. Інформаційна війна та дезінформація: вплив на національну безпеку України

Download

Кушнір С. С. Стан наукових досліджень проблем доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації

Download

Шопіна І. М. Формування корпоративної доброчесності як мета кадрового забезпечення управління в органах Національної поліції України

Download

Урда В. М. Особливості реалізації міжнародного стандарту вільного виборчого права в Україні

Download

Щербанюк О. В. «Демократія участі» народу у законотворчі процеси: міжнародний досвід

Download

Крижановська О. В., Цехан Д. М. Дисциплінарна відповідальність поліцейських, відряджених до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання: погляд на проблему

Download

Осадчий Б. В. Соціальні передумови криміналізації злочинів у виді привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Download

Потіп М. М. Корупційні ризики при стягненні місцевих зборів та організаційно-правові заходи протидії їм

Download

Смірнова Н. Р. Діджиталізація адміністративних процедур: окремі аспекти публічного управління

Download

Абакіна-Пілявська Л. М. Глорифікація як кримінально-правове явище: теорія та практика

Download

Hladii O. V. Characteristics of administrative procedural relations

Download

Zhadan Ye. V. The essence and structure of the administrative and legal mechanism for ensuring sustainable development goals in the field of environmental protection at the regional level in Ukraine

Download

Тетерятник Г. К., Сомик О. С. Окремі питання проведення огляду місць масових поховань

Download

Клімова C. М. Юридична відповідальність за порушення фінансового законодавства як гарантія належного управління публічними фінансами України

Download

Ковбас І. В., Коваль М. В., Мороз С. С. До питання про формалізовану фіксацю в законодвстві України терміну «дискреція» як явища, що застосовується у процесі публічного адміністрування та при здійсненні судочинства

Download

Максіменцева Н. О. Поняття та форми участі громадськості у законотворенні в Україні

Download

Гураленко Н. А. Аксіологічні основи сучасної реляційної техніки

Download

Назимко Є. С., Волобуєва О. О., Пономарьова Т. І. Криміналізація невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників як спосіб кримінально-правової протидії домашньому насильству

Download

Кондратюк Л. В. Взаємодія під час розслідування злочинів у сфері земельних відносин

Download

Анохін А. М. Адміністративно-правові засади діяльності органів публічної адміністрації, які забезпечують безпеку дорожнього руху

Download

Денисова А. В. Повноваження національного агентства з питань запобігання корупції

Download

Ковальчук І. С. Реформування органів прокуратури у зв’язку з євроінтеграційним фактором розвитку прокуратури України

Download

Тильчик В. В., Тильчик О. В. Адміністративна процедура та адміністративна діяльність у світлі законодавчих новел

Download