Випуск № 22, Том 2 / 2024    

Download

Титульна сторінка    

Download

Зміст    

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Мазуренко С.В. Правові засади права інтелектуальної власності дитини в Україні: моральний та правовий аспекти

Download

Бурмістренко Д.В. Аналіз окремих питань судової практики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги

Download

Колодіна А.С. Деякі аспекти використання спеціальних медичних знань при розслідуванні корисливо насильницьких злочинів

Download

Волошкевич Г.А. Свобода віросповідання та Міжконфесійні конверсії у середовищі національних меншин після прийняття Указу 17 квітня 1905 року (на прикладі баптистських громад Українських губерній)

Download

Куркова К.М., Козін С. М. Поняття та види гарантій захисту інвестицій в Україні

Download

Крикун В.В. Проблемні аспекти доказування у кримінальних провадженнях за фактами дорожньо-транспортних пригод

Download

Тарасенко О.С. Типові слідчі ситуації початкового етапу досудового розслідування незаконного зайняття рибним добувним промислом

Download

Олашин В.В. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами у сфері адміністративного права: аналіз процедур та практика Верховного Суду України

Download

Мудрецька Г.В. Використання спеціальних знань при доказуванні у кримінальних провадженнях розпочатих за фактами корисливо-насильницьких злочинів вчинених неповнолітніми

Download

Бобріченко В.В., Живова Ю.В. Імплементація норм стамбульської конвенції в законодавство України: проблемні питання відповідності кримінальних та кримінально-процесуальних норм

Download

Макарова Т.П. Особливості захисту прав військовослужбовців в Україні під час воєнного стану

Download

Гресь Ю.О., Чумак С.П. Особливості ідентифікації людських останків, виявлених у ході огляду місць масових поховань

Download

Германов С.А. Особливості кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом за ознаками об’єктивної сторони кримінального правопорушення

Download

Колодчин Д.В. Кримінологічний портрет особистості засудженого, який вчиняє кримінальні правопорушення в місцях несвободи ДКВС України/td>

Download

Пєтков С.В., Губарєв С.В. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей: досвід Хорватії

Download

Оксентюк А.М. Поняття та ознаки адміністративних правопорушень в сільськогосподарській галузі

Download

Агапова О. Детермінація суб’єктів публічної адміністрації спеціальної компетенції у сфері нотаріату

Download

Орловська І.Г., Фаст О.О. Баланс адміністративно-правового та колективно-договірного регулювання запобігання та протидії мобінгу в Україні

Download

Сачко О.В. Генеза ідеї справедливості у житті суспільства як правова категорія

Download

Batiuk O.V., Manko A.V. Etymological and legal essence of the concepts: national security, state security, military security

Download

Ковальчук Д.О. Державна стратегія захисту членів сімей військовослужбовців в умовах особливого періоду

Download

Шевель П.М. Роль державних органів та міжнародних інституцій у захисті прав постраждалих під час збройної агресії Російської Федерації проти України

Download

Дубовий В.М. Захист прав дітей під час збройного конфлікту

Download

Черняк С.В. Господарська діяльність як об’єкт адміністративно-правової охорони

Download

Орлов М.В. Поняття полонений в міжнародному та національному праві

Download

Мінка Т.П. Шляхи удосконалення адміністративного правового регулювання нагляду та контролю у сфері навколишнього природного середовища

Download

Корнута Л.М. Механізм реалізації права працівника на провадження наукової та творчої діяльності під час проходження державної служби

Download

Мех Ю.В., Салієва К.А., Киргізова В.С. Державно-приватне партнерство в секторі безпеки України: окремі проблемні питання та шляхи їх вирішення

Download

Прокопенко В.Ю., Григорчук М.В. Місце митного права в системі права України

Download

Андреєв Д.О. Адміністративно-правове регулювання процедур надання правової та юридичної допомоги в аспекті забезпечення прав громадян на справедливий судовий процес

Download

Бородін І.Л., Шишка Р.Б., Мельник О.О. Взаємозв’язок міжнародного та національного права з питань правового регулювання прав та законних інтересів дітей в України

Download

Біла-Тіунова Л.Р., Васильківська В.В. Щодо належності справ про публічно-правові спори у патронатній службі до предметної юрисдикції адміністративних судів

Download

Манько Д.Г. Легітимність і легальність права як засади стабільності правової системи

Download

Зайкіна Г.М. Адміністративні процедури як інструмент захисту інвестицій в Україні

Download