Випуск № 22 / 2024    

Download

Титульна сторінка    

Download

Зміст    

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Барабаш О.О. Ефективність заохочувальних норм права і правової культури у регулюванні правової політики України

Download

Березневич О.В. Адміністративно-правові аспекти надання поліцейських послуг в Україні

Download

Божина Я.В. Медіація як спосіб забезпечення справедливості у врегулюванні правового спору

Download

Котуха О.С., Цуркан-Сайфуліна Ю.В. Вплив правової політики на формування заохочувального механізму правового регулювання і правової культури в сучасному українському суспільстві

Download

Янчук Н.Д., Проданець Н.М. До питання про юридичну природу та сутність цифрових прав людини

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Кірін Р.С. Сучасні системоутворюючі напрями правового забезпечення відкритості міста

Download

Короєд С.О., Криховецький І.З. Місце правової політики держави у встановленні заохочувальних та рекомендаційних норм та їх вплив на правову культуру особи

Download

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Дутка В.В. Судові витрати у справі про банкрутство

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Барсук М.А. Спеціальна міжнародно-правова основа соціального захисту суддів

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Березневич В.О. Глобалізований суверенітет: виклики та перспективи

Download

Бурла І.Г. Поняття та зміст публічного адміністрування житлового будівництва в Україні

Download

Козарійчук Д.В. Вплив децентралізації на розподіл повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Download

Москвич В.С. Особливості адміністративно-правових відносин в системі переходу від військової служби до цивільного життя

Download

Максюта А.О. Поняття та структура адміністративно-правового статусу Бюро економічної безпеки України

Download

Пилипенко М.П., Артеменко К.В. Деякі проблеми інтеграції технології блокчейн в контексті трансформації фінансового сектору

Download

Сірко Б.П. Державна служба в Україні: концепції та правова характеристика

Download

Солончук І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання інформаційних відносин в умовах інформаційного суспільства

Download

Шовкун Ю.І. Зміст та види спеціальних обмежень для публічних службовців окремих державних органів

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гринчук А.А. Об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення – непокора: деякі характеристики

Download

Корева М.М. Колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях: передумови та реалії сьогодення

Download

Трепет О.С. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за пособництво державі-агресору

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Хижний Б.В. Судові експертизи під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Плохута Є.П. Реформа митного союзу ЄС: перспективи та виклики для митної справи України

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Баркалов О.О. Методологія дослідження публічного адміністрування в сфері надрокористування

Download

Романцова С.В. Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру як інструмент убезпечення потерпілих від домашнього насильства

Download

Болдіжар С.О., Пішта В.І., Пішта І.І. Деякі характеристики адміністративних правопорушень у сфері охорони природи та використання природних ресурсів

Download

Брусакова О.В. Доктринальні підходи до визначення поняття категорій превентивна та профілактична діяльність поліції

Download

Бабенко А.М., Чекмарьова І.М., Палій М.В. Діяльність поліції по запобіганню корисливо-насильницьким кримінальним правопорушенням в умовах війни

Download

Нікітін А.А. Зарубіжний досвід правоохоронної діяльності у протидії загрозам національній безпеці

Download

Красуцький В.В., Чуєнко В.І. Практичні аспекти реалізації українцями права на тимчасовий захист в країнах ЄС: порівняльний аспект досвіду європейських країн

Download

Канєнберг-Сандул О.К. Перспективні можливості кандидатства України у члени Європейського Союзу

Download

Шкута О.О. Актуальні питання запобігання крадіжкам в умовах воєнного стану в Україні

Download

Дяковський О.С. Проблемні питання цивільного судочинства та обігу персональних даних в умовах функціонування реєстрів

Download

Tserkunyk L.V., Vyshnevska M.M. Victimological situation and its role in the mechanism of victimisation of convicts in penitentiary institutions

Download

Шаблистий В.В. Нейтралізація та припинення податкових кримінальних правопорушень як один із кроків до євроінтеграції

Download

Ткаченко В.С. Еволюція нормального робочого часу в ЄС: деякі питання

Download

Деркач Е.М., Колпаков В.К., Самойленко Г.В. Експансія адміністративно-правових відносин до процедури банкрутства

Download

Гапонов О.О. Транспортна інфраструктура як ключовий фактор економічного зростання України

Download

Козігон Б.О., Чернецький С.С. Об’єктивна сторона дрібного викрадення чужого майна

Download

Свида О.Г. Проблемні аспекти реалізації функції представництва прокуратурою інтересів держави в суді

Download

Манжула А.А. Правове регулювання блогінгу як одного з аспектів сучасної журналістики на території України

Download

Присяжнюк С.Ю., Присяжнюк Ю.Ю., Федунь М.В. Правове співробітництво МКС та держав у формі допомоги у збиранні доказів в рамках розслідування міжнародних злочинів вчинених рф в Україні

Download

Комарницький Д.С. Адміністративно-правові засади реалізації функцій держави органами місцевого самоврядування

Download

Бобрик В.І. Процесуальні особливості судового розгляду цивільних справ про виселення

Download

РЕЦЕНЗІЇ

Шакун В. Рецензія на монографію А. В. Боровика «Кримінально-правова характеристика посягань на представників влади»

Download