Випуск № 3 / 2017

Випуск № 3 / 2017

Завантажити

Титульна сторінка

Завантажити

Зміст

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Мазаракі Н.А. Вирішення спорів онлайн: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні

Завантажити

Федоров В.А. Внутрішній державний борг суверенної України

Завантажити

Цуркан О.В. Соціальна зумовленість правосвідомості працівника поліції

Завантажити

Цуркан-Сайфуліна Ю.В. До питання права і влади крізь призму герменевтичного дискурсу

Завантажити

Щирба М.Ю. Права пацієнтів на профілактичні засоби у сфері охорони здоров’я

Завантажити

Юдін З.М. Договір як правовий засіб:ь до питання про функціональну природу договору

Завантажити

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Деледивка С.Г. Предмет договору про розміщення реклами

Завантажити

Дика А.О. Процесуальні особливості видачі судового наказу та вчинення виконавчого напису нотаріуса

Завантажити

Кузьмич О.Я. Правові положення щодо участі третіх осіб у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, яка заподіяна малолітніми особами

Завантажити

Рябченко Ю.Ю. Конституційні та адміністративно-правові засади участі у цивільному судочинстві інших учасників цивільного процесу як основа їх процесуальної правосуб’єктності

Завантажити

Яновицька А.В. Право користування майном як внесок у статутний (складений) капітал господарського товариства

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гіденко Є.С. Сучасний підхід до навчання поліцейським діям в екстремальних умовах

Завантажити

Ковальчук А.Ю. Роль норм банківського права у забезпеченні фінансово-економічної безпеки

Завантажити

Левчишина О.Л. Інструменти діяльності організацій саморегулівних професій

Завантажити

Максіменцева Н.О. Критерії класифікації адміністративно-правових засобів удосконалення управління в галузі використання, відтворення та охорони надр

Завантажити

Маланчук Т.В., Чобітько А.П. Щодо визначення поняття «гроші» та їх ролі в публічних правовідносинах

Завантажити

Прокопенко В.В. Митні формальності, пов’язані з митним оформленням товарів у пункті пропуску у разі їх ввезення залізничним транспортом в Україну

Завантажити

Сидорова Е.О. Поняття, структура та особливості податкової компетенції і податкових повноважень органів публічної влади

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Волинець Р.А. Система злочинів проти фондового ринку за законодавством України та деяких європейських країн

Завантажити

Добкіна К.Р., Михайлов В.О. Правові та організаційні проблеми регулювання судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні

Завантажити

Новосад Ю.О. Про деякі проблемні питання дослідження діяльності прокуратури України у сфері боротьби зі злочинністю

Завантажити

Перешивко О.С. Повторність як кваліфікуюча ознака підкупу особи, яка надає публічні послуги

Завантажити

Сотула О.С. Умисне вбивство заручника або викраденої людини: компаративістика та проблеми кваліфікації

Завантажити

Титаренко С.С. Особливо кваліфікуючі ознаки «велика шкода» та «інші тяжкі наслідки» у складах злочинів, передбачених ч. 3. ст. 206 та ч. 3 ст. 206-2 КК

Завантажити

СУДОУСТРІ Й; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Шестопалов Р.М. Допустимість оголошення показань свідка в суді під час розгляду кримінальних проваджень про злочини, вчинені стійкими злочинними угрупованнями

Завантажити

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ахметов Р.Р. Особливості інституційного механізму регулювання газового ринку Європейського Союзу

Завантажити

Гуйван П.Д. Визначеність правової норми: сутнісний і темпоральний аспекти

Завантажити

Казьмірик Ю.І. Ознаки наднаціональності у праві Євразійського економічного союзу

Завантажити

Покатаєв П.С. Історико-правовий аспект регулювання сфери благоустрою населених пунктів

Завантажити