Випуск № 4 / 2018

Випуск № 4 / 2018    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бойчук Д.С.

Щодо питання про право на зброю як складову частину права людини на захист

Завантажити

Добренька Н.В.

Благоустрій міста в аспекті забезпечення реалізації права на пересування осіб з особливими потребами

Завантажити

Завгородній В.А.

Нормативна складова механізму імплементації рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Завантажити

Коваль І.М.

Мотиви та мотивації як чинники осягнення метаантропології правового менталітету

Завантажити

Мацелюх І.А.

Стратифікація злочинів проти сім’ї, моралі, особистої свободи та честі в українському праві хі v–хvi століть

Завантажити

Мельник В.М.

Историческое право государства на территорию и юридическое неравенство в отношениях Хорватии и Византийской империи (800–1102)

Завантажити

Пряміцин В.Ю., Дубенець А.С.

Вплив студентів на підвищення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції

Завантажити

Сидоренко В.В.

Сучасні підходи до визначення категорії «правове регулювання»

Завантажити

Федіна Н.В.

Концепція соціальної справедливості в теорії держави і права

Завантажити

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Артем’єва Н.П.

Поняття та сутність безоплатної правової допомоги у цивільному судочинстві України

Завантажити

Бочков П.В.

Історико-правові витоки феномену релігійних організацій як учасників відносин у сфері господарювання. Монастирське господарство

Завантажити

Гожій І.О., Солончук І.В.

Проблемні питання правового режиму спадкування у справах з іноземним елементом

Завантажити

Гуйван О.П.

Міжнародно-правове регулювання інформаційних відносин

Завантажити

Клейменова С.М.

Щодо питання про співвідношення понять «банківська послуга» та «банківський продукт»

Завантажити

Мамчур Л.О.

Співвідношення інституту судових доручень із правовими принципами

Завантажити

Терехов Р.Г.

Фактор безпеки в механізмі цивільно-правового захисту прав споживачів перукарських послуг

Завантажити

Чомахашвілі О.Ш.

До питання історії правової охорони прав промислової власності

Завантажити

Яновицька Г.Б.

Споживчий характер підрядних договорів

Завантажити

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Русаль Л.М.

Види джерел права зайнятості

Завантажити

Селецький О.В.

Юридичні гарантії трудової діяльності дипломатичних працівників

Завантажити

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Новосад А.С., Момот А.І.

Правове регулювання земель оздоровчого призначення

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Дем’янчук Ю.В., Токарева В.І.

Удосконалення антикорупційних заходів в Україні

Завантажити

Деніс О.В.

Проблеми правового регулювання партиципаторних (громадських) бюджетів в Україні

Завантажити

Дуліба Є.В.

Про окремі інституційні умови реалізації податкової функції в Україні

Завантажити

Думчиков М.О.

Еволюція понять «податок» та «збір», виявлення спільних та відмінних рис понять «податок» та «збір» через визначення та дослідження їх основних ознак

Завантажити

Карелін В.В.

Службово-правовий режим професійного підбору, підготовки та перепідготовки управлінського персоналу органів та установ виконання покарань

Завантажити

Карпунцов В.В.

Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування

Завантажити

Лебедєва Н.В.

Зміцнення взаємодії Національної поліції України та громадськості на засадах партнерства

Завантажити

Литвин Н.А.

Принципи правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України

Завантажити

Маріц Д.О.

Класифікація інформаційних прав особи

Завантажити

Миколенко О.М.

Права та обов’язки суб’єктів адміністративно-деліктного права

Завантажити

Ніканорова О.В.

Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні

Завантажити

Остропільський Б.В.

Адміністрування реєстрації права власності на нерухоме майно у Європейському Союзі

Завантажити

Семенова А.В.

Роль державної аудиторської служби України в адміністративно-правовому механізмі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави

Завантажити

Стрельченко О.Г.

Адміністративно-правова характеристика давньокитайського та давньогрецького періоду розвитку сфери обігу лікарських засобів: порівняльний аспект

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Боднарук О.М., Шевчук В.А.

Кримінальна відповідальність за чаклунство: історія та сучасність

Завантажити

Головач А.В.

Про сучасний стан злочинності у сфері виконання покарань України та детермінанти, що їй сприяють та обумовлюють

Завантажити

Йосипів А.О.

Запобігання явищу бездомності: каральні чи соціальні заходи?

Завантажити

Кернякевич-Танасійчук Ю.В.

Обов’язки засуджених та їх пропорційність з правами

Завантажити

Прижбило О.В.

Щодо детермінації імпульсивної злочинності

Завантажити

Янішевська К.Д., Тимошенко О.О.

Деякі проблеми протидії булінгу в україні та шляхи їх вирішення

Завантажити

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Бєжанова А.В.

Забезпечення інформаційної безпеки під час використання технічних засобів і технологій у дистанційному кримінальному провадженні

Завантажити

Гладіліна О.В.

Правові аспекти взаємодії органів досудового розслідування з державними спеціалізованими судово-медичними установами під час розслідування умисних вбивств

Завантажити

Коваль М.М.

Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування катувань, що вчиняються співробітниками національної поліції

Завантажити

Щербанюк Д.В.

Формування в судового експерта внутрішнього переконання про доцільність реалізації права на експертну ініціативу

Завантажити

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Іванюта Н.В.

Особливості господарсько-процесуальної форми у судочинстві

Завантажити

Меліхова Ю.О.

Засоби запобігання зловживанням адвокатами своїми професійними правами та гарантіями

Завантажити