Випуск № 5 / 2018

Випуск № 5 / 2018  

Завантажити

Титульна сторінка  

Завантажити

Зміст  

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Грицай І.О.

Теоретико-правова характеристика механізму забезпечення принципу гендерної рівності

Завантажити

Чепкаленко Д.О.

Законодавче регулювання виконавчого провадження за судовою реформою 1864 року

Завантажити

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Демиденко В.О.

Аналіз концептуальних підходів щодо поняття та природи муніципально-правових відносин

Завантажити

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Наньєва М.І.

Документи, які подаються під час укладення трудового договору за законодавством України й окремих зарубіжних країн

Завантажити

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Одарюк М.П.

Процедурні питання виникнення прав на землю

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Вінницький О.О.

Поняття громадської ради як учасника формування та реалізації державної політики

Завантажити

Волік В.В.

Захист громадян, які потребують соціальної підтримки, у сфері перевезень у громадському транспорті

Завантажити

Кондратьєв А.Ю.

Адміністративно-правова норма: сучасний погляд на поняття та характерні ознаки

Завантажити

Кушнір І.П.

Органи охорони державного кордону як суб’єкти інформаційних правовідносин

Завантажити

Оніщик Ю.В., Шімон В.І.

Стан наукового опрацювання інституту фінансово-правового примусу у сфері державної митної справи: основні положення, невирішені питання та перспективи

Завантажити

Припутень Д.С.

Ознаки та класифікація примусу в службовому праві

Завантажити

Стасюк О.Л.

Роль громадських організацій у системі суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні

Завантажити

Тулянцева В.А.

Фінансові ресурси позабюджетних державних цільових фондів

Завантажити

Чорна В.Г.

Принципи регулювання адміністративно-правових обмежень

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Карпенко М.І.

До питання кваліфікації злочинів проти встановленого законодавством порядку несення чи проходження військової служби, учинених за сукупністю злочинів

Завантажити

Русакова І.Ю.

Хуліганський мотив під час учинення тяжкого тілесного ушкодження: аналіз судової практики та пропозиції до законодавства

Завантажити

Тарасенко Ю.М.

Особливості детермінації злочинів внутрішньо переміщених осіб в Україні

Завантажити

Чугуніков І.І.

Позитивізьке праворозуміння і оціночні поняття кримінального права

Завантажити

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Коваль А.А.

Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій як необхідна умова законності їх провадження

Завантажити

Питомець А.В.

Процесуальний статус адвоката на досудовому розслідуванні

Завантажити

Чичиркін А.О.

Питання взаємодії слідчого й експерта під час розслідування злочинів

Завантажити

Шило А.В.

Отримання інформації з вилученої електронної техніки як спосіб збирання доказів: спірні питання практичного правозастосування

Завантажити

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Карапетян А.Р.

Норми первинного права єс у сфері регулювання газової сфери

Завантажити

Нікіфоренко В.С.

Стан теоретичного дослідження проблем безпеки державного кордону як складової національної безпеки

Завантажити

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Корецька В.В.

Загальна теорія доказів та доказування

Завантажити