Випуск № 7, Том 2 / 2019

Випуск № 7, Том 2 / 2019

Завантажити

Титульна сторінка

Завантажити

Зміст

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Манько Д.Г.

Юридична креативістика: поняття та місце в системі юридичних наук

Завантажити

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Коваленко В.В.

Спори, що виникають у правовідносинах в галузі охорони атмосферного повітря

Завантажити

Теленик С.С.

Принципи формування державної системи захисту критичної інфраструктури

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Довбань І.М..

Стан наукових досліджень проблем запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями

Завантажити

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Подлєгаєв К.М.

Проблеми юридичної визначеності інституту затримання підозрюваного в контексті прецедентної практики Європейського Суду з прав людини

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Дубов С.М.

Удосконалення публічного адміністрування у сфері туристичної діяльності: теоретичні аспекти

Завантажити

Зінухова В.М.

Публічний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів у сфері загальної середньої освіти

Завантажити

Золотніков О.С.

Правоохоронні органи, уповноважені ініціювати проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Завантажити

Капітаненко Н.П.

Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності

Завантажити

Марич Є.В. Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді: з’ясування сутності

Завантажити

Радченко О.М. Удосконалення фінансової діяльності митних органів України

Завантажити

Семяніста С.Л.

Судовий захист права на інформацію як складова реалізації цього права

Завантажити

Хейлик В.В.

Характеристика особи, яка порушує правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в Україні

Завантажити