Випуск № 7 / 2019

Випуск № 7 / 2019  

Завантажити

Титульна сторінка  

Завантажити

Зміст  

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Письменна О.П., Мордяк І.А., Гордейчук А.В.

Основні аспекти взаємозв’язку права та економіки в сучасному суспільстві

Завантажити

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Головко К.В.

Кодифікація муніципального законодавства України: до питання систематизації норм про службу в органах місцевого самоврядування

Завантажити

Піфко О.О.

Конституційно-правове регулювання статусу професійних спілок у Латвії: історія та сучасність

Завантажити

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Білоус Т.Й.

Охорона суб’єктивних прав та свобод у договорі дарування

Завантажити

Гуськов А.О.

Проблеми запровадження інституту медіації в Україні

Завантажити

Дубенко О.І., Гордуз О.А.

Особливості звернення до суду за захистом порушеного права

Завантажити

Єрофєєнко Л.В.

Щодо захисту авторського права у мережі Інтернет

Завантажити

Козинець І.Г., Пророченко В.В.

Шлюб та його види у приватному праві Стародавнього Риму

Завантажити

Макаревич О.В.

Проблемні питання припинення юридичних осіб за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені в процесі її створення порушення, які не можна усунути

Завантажити

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Авраменко А.В.

Передовий міжнародний досвід захисту персональних даних працівників

Завантажити

Бабенко Е.В.

Підстави індивідуального припинення трудових правовідносин

Завантажити

Зеленський В.М.

Теоретико-методологічні засади вирішення проблем правового регулювання припинення трудових правовідносин в Україні

Завантажити

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Власенко С.О.

Проблематика нормативного закріплення основних екологічних прав: національний та міжнародний аналіз

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІН ФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бучинський О.Й.

Дотримання гарантій права на справедливий судовий розгляд під час вирішення питання про відповідальність платника податків за вчинення податкових правопорушень

Завантажити

Генералов О.М.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян: сутність та відповідність законодавству України і принципам права

Завантажити

Єрменчук О.П.

Стан нормативно-правового регулювання захисту об’єктів критичної інфраструктури в кіберсфері як складник забезпечення національної безпеки

Завантажити

Лисенко Л.К.

Вітчизняне законодавство у сфері вищої освіти щодо забезпечення інтеграції України в європейський освітній простір

Завантажити

Лісовська Ю.П.

Адміністративно-правові підходи щодо кіберінфраструктурного моделювання в системі інформаційного капіталу

Завантажити

Мельниченко Б.Б.

Методологічна основа дослідження проблеми адміністративно-правового забезпечення публічного управління

Завантажити

Петруненко Я.В.

Напрями удосконалення законодавчого регулювання господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів

Завантажити

Столбовий В.М.

Класифікація суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Завантажити

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Дрозд В.Р.

Право на доступ до правосуддя: проблемні питання забезпечення на етапі початку досудового розслідування

Завантажити

Євдокіменко С.В.

Використання оцінки майна під час проведення судово-економічних експертиз

Завантажити

Самойленко О.А.

До питання оцінки слідчим матеріалів первинної перевірки оперативної інформації про злочин, вчинений у кіберпросторі

Завантажити

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Войтович П.П.

Зовнішня політика як форма прояву державної волі

Завантажити

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Дідківська Г.В.

Окремі аспекти становлення міжнародного співробітництва України у сфері запобігання злочинності

Завантажити

Білошицька Н.М.

Стратегічне планування як ключовий законодавчий фактор підвищення ефективності адміністративного управління

Завантажити

Тіщенко В.В.

Поняття та сутність адміністративної діяльності Національної поліції України в контексті забезпечення прав громадян

Завантажити

Нуруллаєв І.С.о.

Питання міжнародної правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій у сфері міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю

Завантажити