Випуск № 7, Том 3 / 2019

Випуск № 7, Том 3 / 2019    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бондаренко І.М.

Поняття «кодексу»: термінологічний аспект

Завантажити

Зубко Г.Ю.

Засади формування стратегічної правотворчості в Україні

Завантажити

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Нестор В.Р.

До питання організаційних форм, у яких здійснюється міське самоврядування

Завантажити

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Рижий А.В.

Правові аспекти децентралізації в Україні

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Князєв В.С.

Утилізація та знищення майна: митно-правовий аспект

Завантажити

 
Кобрусєва Є.А. Суб’єкти владних повноважень, як сторони суспільних відносин у сфері забезпечення права на мирні зібрання

Завантажити

Куркова К.М. Принципи адміністративно-правового забезпечення науково-технологічного розвитку в Україні

Завантажити

Лемеха Р.І. Адміністративно-правове регулювання митних режимів у Республіці Польща та в Україні: порівняльне дослідження

Завантажити

Мілієнко О.А. Концепція «good governance» як базис розбудови публічно-сервісної держави

Завантажити

Оксінь В.Ю. Адміністративно-правові засади розвитку туристичної привабливості регіонів (аналіз політики ЄС)

Завантажити

Тимошенко М.О. Позадоговірні форми взаємодії закладів вищої освіти з іншими суб’єктами господарювання

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Прасов О.О. Нормативно-правові засади та реалізація права осіб, засуджених до позбавлення волі, на побачення

Завантажити

 

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Костицький В.В., Чорна С.З. До питання про судове право як окрему галузь права

Завантажити

Кулянда М.І. Історія становлення та розвитку апеляційного провадження в Україні

Завантажити