Випуск № 8, Том 2 / 2019

Випуск № 8, Том 2 / 2019

Завантажити

Титульна сторінка

Завантажити

Зміст

Завантажити

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Бараненко Д.В

Оптимізація системи та діяльності центральних органів виконавчої влади в умовах реалізації адміністративної реформи в Україні

Завантажити

Калараш А.А.

Зарубіжний досвід функціонального визначення найвищої судової інстанції: порівняльно-правовий аналіз

Завантажити

Мамалуй О.О.

Об’єкт податкових відносин: проблеми теорії та практики

Завантажити

Мельничук О.П.

Проблеми формування відносин між державою та церквою у сучасному світі та Україні

Завантажити

Таранов А.Ю.

Децентралізація видатків бюджету: порівняльно-правовий аналіз

Завантажити

Янушевич Я.В.

Щодо співвідношення понять «сфера оподаткування», «податкова система» та «система оподаткування»

Завантажити

Хомініч С.В.

Щодо співвідношення правових категорій «громадський порядок» та «громадська безпека» в контексті забезпечення безпеки правосуддя

Завантажити