Випуск № 8 / 2019

Випуск № 8 / 2019    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Боброва Ю.Ю.

Огляд міжнародного досвіду реалізації ґендерного паритету: окремі питання

Завантажити

Вовк О.Й.

Міське звичаєве право Гетьманщини: історико-правовий аспект

Завантажити

Греченко В.А.

Поліцейське право у висвітленні професора Івана Васильовича Платонова (1803–1890)

Завантажити

Кравчук С.М.

Проєкт Закону «Про науковий розвиток, виробництво та використання робототехніки у гірничій справі» (науково-теоретична розробка)

Завантажити

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аліна С.С.

Співвідношення правової природи віртуальних об’єктів та речей як об’єктів спадкування

Завантажити

Бондар Н.П.

Сучасні тенденції гармонізації, адаптації та уніфікації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав

Завантажити

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Цилюрик Р.А.

Правовий статус суб’єктів землекористування у сфері органічного землеробства

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Біла В.Р.

Юридична конструкція правової форми публічного адміністрування

Завантажити

Білоус В.Т., Лозюк О.С.

Реформування податкового законодавства як інструмент розвитку меценатства в Україні

Завантажити

Гречанюк Р.В.

До питання про поняття адміністративної діяльності антикорупційних органів України

Завантажити

Іноземцева К.О.

Кадрова політика в системі судоустрою як основа якісного правосуддя

Завантажити

Коліуш О.Л.

Дотримання принципів надання адміністративних послуг як основний інструмент запобігання корупції

Завантажити

Кравчук М.Ю.

Ґенеза механізму адміністративно-правового регулювання

Завантажити

Мельник С.М.

Напрями оптимізації адміністративно-правового регулювання діяльності Збройних сил України

Завантажити

Озеруга О.В.

Контроль за сплатою митних платежів як складник адміністрування митних платежів: особливості фінансово-правового регулювання

Завантажити

Pastukh I.D.

Conflicts of interest division into types

Завантажити

Правоторова О.М.

Методологія аналізу адміністративно-правової охорони

Завантажити

Пузирний В.Ф.

Основні стилі управління керівника в системі Державної кримінально-виконавчої служби України

Завантажити

Сагайдак В.В.

Проблемні питання оподаткування майна в Україні

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Осадчук К.М.

Хто має виконувати покарання у вигляді штрафу?

Завантажити

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ващенко І.О.

Криміналістичні підходи щодо класифікації злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Завантажити

Гриньків О.О.

Правореалізація в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України

Завантажити

Проценко О.О.

Особливості верифікації даних під час призначення експертиз

Завантажити

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.

Суд, встановлений законом: сутність та значення поняття

Завантажити