Випуск № 9 / 2019

Випуск № 9 / 2019  

Завантажити

Титульна сторінка  

Завантажити

Зміст  

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Логвиненко Є.С.

Джерела дослідження інституту покарання у праві держав давньосхідних цивілізацій

Завантажити

Добкіна К.Р.

Соціально-економічні аспекти реформування законодавства у сфері участі органів державної влади в цивільному судочинстві (на прикладі другої половини ХІХ століття)

Завантажити

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Портнов І.А.

Я маю право голосу: до питання голосування на спеціальних виборчих ділянках (на стаціонарі) на місцевих виборах в Україні

Завантажити

Щебетун І.С., Писарєва Е.А.

Перспективи реформування муніципальної служби в Україні

Завантажити

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.

Українське правозастосування європейських принципів вільного доступу до інформації в разі організації судівництва

Завантажити

Каламайко А.Ю.

Судове доказування та роль суду в новій редакції Цивільного процесуального кодексу України

Завантажити

Погребняк В.Я.

«Виникнення» та «набуття» суб’єктивних цивільних прав: сутнісно-термінологічний аналіз положень основного акта цивільного законодавства України

Завантажити

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андрієнко І.С.

Адресність соціальної допомоги: теоретичний та практичний складники

Завантажити

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Генералов О.М.

Екологічна відповідальність як складова частина соціальної відповідальності бізнесу

Завантажити

Іванов О.О.

Спрощене позовне провадження в господарському судочинстві: проблеми пошуку і визначення критеріїв відповідності специфіки спору порядку його розгляду і вирішення

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Дракохруст Т.В.

Глобалізація і розвиток державної міграційної політики України

Завантажити

Коротун О.М.

Роль органів державної влади в забезпеченні охорони та захисту прав інтелектуальної власності

Завантажити

Лебединська О.Ю.

Окремі аспекти реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю

Завантажити

Ненько С.С.

Поняття дискреції (розсуду) в адміністративному праві Німеччини та її відмежування від судової дискреції

Завантажити

Оніщик Ю.В., Толстолуцька М.М.

Правова ідентифікація дефініції «митний спір»

Завантажити

Roffeh Shani.

Social and legal aspects on the topic of virtual rape

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бахуринська О.О.

Стратегічні основи формування державної політики України щодо протидії організованій злочинності

Завантажити

Габуда А.С., Ісакова В.Р.

Система примусових заходів виховного характеру потребує вдосконалення

Завантажити

Кікалішвілі М.В.

Основні проблеми в здійсненні сучасної антикорупційної політики України

Завантажити

Пацкан В.В.

Принципи діяльності Рахункової палати як вищого органу аудиту України

Завантажити

Хайрутдінова Г.Є.О.

Етапи становлення та розвитку грошово-кредитних відносин крізь призму кримінологічних факторів

Завантажити

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Дрозд В.Р.

Обов’язок сторони обвинувачення щодо надання матеріалів досудового розслідування стороні захисту як елемент favor defensionis (сприяння захисту)

Завантажити

Колос С.С.

Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні

Завантажити

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Котляревська Г.М.

Правова природа рішень, які приймаються суб’єктом публічної адміністрації як наслідок розгляду заяви (клопотання)

Завантажити

Дроботов І.С.

Деякі питання протидії зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві: міжгалузевий аспект

Завантажити

Бондаренко І.М.

Деякі проблеми з’ясування природи кодифікованих актів при регулюванні фінансових відносин

Завантажити