Випуск 14

Випуск 14

Випуск № 14 / 2021  

Download

Титульна сторінка  

Download

Зміст  

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Щебетун І.С., Горупашенко В.І. Проблеми правового регулювання парламентської опозиції в Україні

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Андрієнко В.В. Правова природа договору форфейтингу

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кліменко Д.І. Історико-правова природа транспортного податку – реальність сьогодення

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бондаренко О.С. Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів

Download

Боровик А.В. Зарубіжний досвід протидії корупційним кримінальним правопорушенням та можливість його застосування в Україні

Download

Стрелюк Я.В. Поняття особи, яка вчиняє кримінальні правопорушенння у кримінально-виконавчих установах закритого типу

Download

Тамерлан Курбан Нормативно-правовые основы борьбы с экстремизмом в Азербайджанской Республике

Download

Томков О.М. Взаємодія оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії незаконному обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю

Download

Царюк С.В. Організаційні засади діяльності спостережних комісій щодо здійснення контролю за діяльністю установ виконання покарань

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Волкова І.О. Забезпечення рівноваги між захистом інвесторів від непрямої експропріації та правом держави на регулювання

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Болгар О.В. Адміністративно-правове забезпечення державної реєстрації в Україні в контексті структурно-функціонального реформування системи виконавчої влади

Download

Яцишин В.В. Правова природа та зміст принципів добровільності та прийняття реальних зобов’язань, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень у соціальному діалозі в сфері праці

Download

Власюк Д.О. Інформаційна культура та творча діяльність в мережі Інтернет

Download

Волкова І.І. Правова основа механізму захисту прав дітей

Download

Бахтіяров Узейір Маїл огли Організаційно-правові основи діяльності поліції (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії)

Download

Волонець Д.Ф. Предмет кримінальних правопорушень, передбачених статтями 3662-3663 КК України

Download

Спільник С.І. Напрямки взаємодії державної кримінально-виконавчої служби зі ЗМІ та релігійними організаціями в питанні протидії злочинності

Download

Молчанова А.В. Корупційні ризики в діяльності посадових осіб податкових органів при реалізації їх контрольних повноважень

Download

Літвіщенко Г.О. Плагіат у сфері засобів масової інформації

Download

Подолєв О.О. Правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками

Download

Тицька Я.О. Розвиток міжнародно-правових механізмів щодо наукових досліджень у системі ООН

Download

Данієлян С.А. Комплексність та системність процедур податкового контролю

Download

Василенко О.Ю. Деякі зауваги щодо розуміння корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

Download