Випуск 14

Випуск 14

Випуск № 14 / 2021

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Щебетун І.С., Горупашенко В.І. Проблеми правового регулювання парламентської опозиції в Україні

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Андрієнко В.В. Правова природа договору форфейтингу

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кліменко Д.І. Історико-правова природа транспортного податку – реальність сьогодення

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бондаренко О.С. Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів

Download

Боровик А.В. Зарубіжний досвід протидії корупційним кримінальним правопорушенням та можливість його застосування в Україні

Download

Стрелюк Я.В. Поняття особи, яка вчиняє кримінальні правопорушенння у кримінально-виконавчих установах закритого типу

Download

Тамерлан Курбан Нормативно-правовые основы борьбы с экстремизмом в Азербайджанской Республике

Download

Томков О.М. Взаємодія оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії незаконному обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю

Download

Царюк С.В. Організаційні засади діяльності спостережних комісій щодо здійснення контролю за діяльністю установ виконання покарань

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Волкова І.О. Забезпечення рівноваги між захистом інвесторів від непрямої експропріації та правом держави на регулювання

Download