АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Випуск № 21 / 2023    

Download

Титульна сторінка    

Download

Зміст    

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Зінорук М.М. Чинники впливу на забезпечення державної безпеки України на сучасному етапі

Download

Ніцевич О.В. Видова характеристика юридичних гарантій професійної діяльності журналістів в Україні

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Баштова О.Г. Контроль за обігом цивільної вогнепальної зброї: практичний аспект

Download

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Добровольська В.В., Ляховецький О.О. Штучний інтелект як обʼєкт господарських правовідносин

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Буга В.В. Наукове забезпечення запобігання правопорушенням у сфері будівництва в Україні

Download

Горшкова О.О., Тайхманн Фабіан Досвід протидії DDоS-атакам в Україні: окремі правові аспекти

Download

Драган О.В. Практичне застосування концепції вини платника податків за вчинене правопорушення

Download

Іванський А.Й. Фінансовий контроль і моніторинг за використанням публічних коштів за фінансовим законодавством України

Download

Кушнір І.П. Проблемні аспекти надання публічної інформації за запитами на інформацію (ретроспективний аналіз, сучасний стан)

Download

Мороз В.О. Адміністративно-правове забезпечення організаційних форм діяльності місцевих органів публічної адміністрації

Download

Недохлєбов І.І. Аналіз організаційно-правових форм забезпечення інформаційної безпеки України

Download

Юрков Е.О. Диспозитивність сторін у справі як стандарт адміністративного судочинства

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Волуйко О.М., Бурлак О.В. Зміст інновацій у діяльності національної поліції України

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Крут К.О. Нелегальна міграція та нелегальний мігрант: зниження актуальності державного дозволу (міжнародний аспект)

Download

Сафончик О.І. Правове регулювання договору купівлі-продажу електроенергії за законодавством України

Download

Haliantych M.K., Kochyn V.V. Principles of modern housing law in the conditions of private law codification

Download

Шкута О.О. Порядок застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням

Download

Коломоєць Т.О., Колпаков В.К., Шарая А.А. Європейські стандарти в принципах дисциплінарної відповідальності державних службовців

Download

Литвиненко О.Ю. Право засуджених на охорону здоров’я в місцях несвободи: теоретично-правовий аналіз

Download

Денисова А.В. Ефективність надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування: адміністративно-правовий аспект

Download

Биков І.О. Надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування: деякі аспекти адміністративно-правового регулювання в умовах воєнного стану

Download

Волошанівська Т.В. Слідчі версії та негативні слідчі ситуації, які виникають під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених дітьми

Download

Желновач Є.Г. Війна як каталізатор формування нових складових інформаційного суспільства в Україні

Download

Іллящук Д.Г., Бруссо К.М. Реалізація функції процесуального керівництва щодо забезпечення прав особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій

Download

Ковальчук А.Ю. Досвід Естонії та Латвії в організації надання адміністративних послуг та його впровадження в Україні

Download

Лемеха Р.І. Кримінальна відповідальність за участь найманця у збройному конфлікті

Download

Гунченко Д.І. Тимчасовий доступ до речей та документів як процесуальна форма ініціативності сторони захисту у кримінальному провадженні

Download

Сівак В.М. Системний вимір форми правління сучасної Української держави

Download

Легеза Є.О., Легеза Ю.О. Зарубіжний досвід адміністративної та кримінальної відповідальності за перешкоджання професійної діяльності журналістів як елемент захисту прав людини

Download

Корнієнко М.В. Адміністративно-правові засади діяльності служби безпеки України в умовах геополітичних реалій сучасності

Download

Ісаєнко І.В. Охорона громадського порядку на місці ракетного обстрілу в умовах воєнного стану

Download

Єщенко О.В. Доступ до правосуддя: ретроспектива філософського обґрунтування

Download

Кирилюк А.В., Галупова Л.І. Судова юрисдикція у сфері захисту прав інтелектуальної власності: міжнародний аспект

Download

Яковлєв О.А. Правові нюанси формування належного рівня соціального захисту самозайнятих осіб в Україні

Download

Дубинський О.Ю., Дубинський І.Ю. Місце адміністративно-правового регулювання у розвитку будівельної галузі України

Download

Ткач А.В. Повноваження прокурора щодо здійснення контролю за перебігом строків досудового розслідування під час дії правового режиму воєнного стану

Download

Леоненко А.А. Сучасні можливості використання спеціальних знань при розслідуванні завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

Download

Коломоєць Т.О., Курінний Є.В., Титаренко М.В. Обовʼязковість судових рішень як стандарт адміністративного судочинства: теоретичні підходи та нормативна визначеність

Download

Leheza Yu.O. National court practice and ecthr practice in guaranteeing the right to peaceful assembly for LGBT representatives

Download

Капітонов В.І. Особливості визначення об’єктивної сторони за ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя)

Download

Воробей П.А., Драган О.В. Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України

Download

Ткаченко В.С. Інституційна конфігурація правового регулювання робочого часу в ЄС

Download

Кубрак Г.О. Державна підтримка малого та середнього підприємництва: вирішення окремих правових проблем

Download

Лахова О.В. Процедура реалізації права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних реєстраторів прав на нерухоме майно

Download

Комарницький Д.С. Адміністративно-правові засади реалізації функцій держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Download

Чернецький С.С., Дяковський О.С. Ефективність використання фінансових ресурсів страховиками

Download

Ковальчук Я.Л. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів поліції

Download