Випуск № 6 / 2018

Випуск № 6 / 2018

Завантажити

Титульна сторінка

Завантажити

Зміст

Завантажити

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Вовк О.Й.

Жалувана грамота містам 1785 року як джерело міського права українських міст

Завантажити

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Алексій Р.В.

Актуальні проблеми класифікації правочинів із вадами волі

Завантажити

Гуйван П.Д.

Процесуально-правові та матеріально-правові чинники права на позов

Завантажити

Новосад А.С., Момот А.І.

Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою

Завантажити

Федосенко Н.А.

Істотні умови договору про надання маркетингових послуг

Завантажити

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Смолярова М.Л.

Умови ефективності стимулювання учасників трудових правовідносин

Завантажити

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Адам В.М.

Проблеми та перспективи законодавчого впровадження екологічних стандартів «євро» в Україні

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко І.А.

Адміністративна процесуальна норма: сучасні теоретико-методологічні наукові підходи

Завантажити

Берлач Г.В.

Теоретичні аспекти та юридичні підходи до визначення правової природи суспільних відносин, що виникають у сфері природних монополій

Завантажити

Говорун В.В.

Організаційно-правові гарантії непорушності (недоторканності) права громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

Завантажити

Гонтарь Т.А.

Юридична відповідальність за вчинення рейдерських дій

Завантажити

Грудницький В.М., Заргана В.В.

Державне управління антикорупційною діяльністю в Україні

Завантажити

Зима О.Т.

Право пацієнта на безпеку в медичному законодавстві

Завантажити

Зубко Г.Ю.

Концепція формування напрямів державної інфраструктурної політики

Завантажити

Крикун В.Б.

Органи судової влади в системі адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах

Завантажити

Стасюк О.Л.

Європейський суд з прав людини як засіб адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні

Завантажити

Столбовий В.М.

Історичні аспекти становлення інституту службових правовідносин в Україні

Завантажити

Чорнобривець В.В.

Формування інституту професійної правничої допомоги

Завантажити

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Берднік І.В.

Особливості механізму заподіяння шкоди водним ресурсам та їх кримінально-правової охорони

Завантажити

Бондаренко О.С., Титаренко А.О.

Сучасний стан правового регулювання сепаратизму в Україні

Завантажити

Звоненко О.О.

Особливості покарання за вчинення злочину, передбаченого в статті 288 Кримінального кодексу України

Завантажити

Кропивницький М.О., Альберда Т.Г.

Про механізм правового регулювання бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення населення України

Завантажити

Кудінов С.С.

Фундаментальні засади протидії тероризму в Україні

Завантажити

Топчій В.В.

Проблеми кваліфікації злочинів проти територіальної цілісності та недоторканності: практичний аспект

Завантажити

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Каліновська М.О.

Форми участі прокурора в процесі доказування під час застосування запобіжних заходів у досудовому кримінальному провадженні

Завантажити

Літкевич Д.О.

Право Європейського Союзу як детермінанта, що впливає на правову модель кримінальної процесуальної форми

Завантажити

Мулявка Д.Г., Бедренко М.А.

Класифікація принципів приватної детективної діяльності

Завантажити

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Асірян С.Р.

Резолюції Ради Організації Об’єднаних Націй із прав людини та їхня юридична сила

Завантажити

Белей О.В., Дулепа В.П.

Міжнародно-правова відповідальність держав у неміжнародних збройних конфліктах

Завантажити

Власенко С.О.

Проблематика правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного права

Завантажити